Belajar Bahasa Sunda

Belajar Bahasa Sunda - Mungkin ada dari sebagian sobat ingin belajar Bahasa Sunda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sobat ingin mempelajari Bahasa Sunda ini. Bisa jadi karena pasangan sobat orang Sunda, sedang tugas di daerah Sunda, atau mungkin pindah rumah ke Jawa Barat.

Belajar Bahasa Sunda

Ada beberapa kamus online Bahasa Sunda, tapi Saya rasa belum cukup karena harus dengan aplikasi tertentu. Seperti bahasa daerah yang lain, Bahasa Sunda pun terdiri dari beberapa tingkatan, baik halus, sedang atau kasar.

Di sini Saya akan memberikan pelajaran tentang Kalimat Tanya dalam Bahasa Sunda serta contoh percakapan dalam Bahasa Sunda.

Catatan
Sebelumnya, sobat harus memahami perbedaan pengucapan pada huruf é, e dan eu. "é" diucapkan seperti kalimat "besok", "lele", "bebek", dsb. "e" diucapkan seperti "kera", "teri", dsb. "eu" diucapkan seperti orang Bali menyebut kata "pura" menjadi "pureu", yaitu diucapkan seperti suara sedang sendawa.

Kata Tanya dalam Bahasa Sunda :

1. Apa? - Naon?

2. Kapan? - Iraha?

3. Kenapa? - Kunaon?

4. Mana? - Mana?

5. Dimana? - Dimana?

6. Siapa? - Saha?

7. Berapa? - Sabaraha?

8. Bagaimana? - Kumaha?

Contoh penggunaan :

Naon éta anu hejo? (Apa itu yang hijau?)

Iraha rék mayar hutang téh? (Kapan mau bayar hutang?)

Saha anu nembé ngalangkung téh? (Siapa sih yang barusan lewat?)

Sabaraha hargina sakilo? (Berapa harganya satu kilo?)

Kumaha damang? (Bagaimana sehat?)


Contoh Percakapan Bahasa Sunda :

Neng Bunga: "Assalamu'alaikum"

Neng Maya : "Wa'alaikum salam, mangga kalebet (linggih)"

Neng Bunga : "Mangga, hatur nuhun"

Neng Maya : "Sisinanteneun, aya naon nya?"

Neng Bunga : "Ah, kaleresan we ngalangkung ka dieu, lawas tilawas teu pendak"

Neng Maya : "Enya kamana wae atuh ari Neng Bunga? asa nembe katinggal deui"

Neng Bunga : "Pan atos tilu sasih Neng Bunga mah mumbara di lembur batur"

Neng Maya :"Dimana téa atuh?"

Neng Bunga : "Di Sukasari, sateuacan Cileunyi, Bandung"

Neng Maya : "Guning tebih, betah di ditu?"

Neng Bunga : "Alhamdulillah, sakantenan ngalangkung aya kaembutan saalit"

Neng Maya : "Naon atuh? bet ngarépotkeun. Haturnuhun atuh"

Neng Bunga : "Moal lami bilih kabujeng hujan"

Neng Maya : "Naha énggal-énggalan teuing atuh?"

Neng Bunga : "Pan teu nyandak pajeng bilih kabujeng hujan"

Neng Maya : "Nya atuh ari kitu mah"

Neng Bunga : "Mangga permios"

Neng Maya : "Mangga"


Kosa Kata :

Mangga : Silahkan, Iya, atau sebagai kata yang digunakan untuk pamitan.

Haturnuhun : Terimakasih

Sisinanteneun : Tumben, Tidak biasanya

Kaleresan : Kebetulan

Ngalangkung : Lewat

Dieu : Sini

Lawas tilawas : lama sekali

Teu / Henteu : Tidak

Pendak : bertemu

Enya : iya

Wae : aja

Ari : kalau

Asa: seperti, kayaknya

Nembe : Baru

Katinggal : Terlihat

Deui : lagi

Atos : sudah

Tilu : Tiga

Sasih : Bulan

Mumbara : tinggal, mengembara

Lembur : Desa, kampung

Batur : Orang lain

Sateuacan : sebelum

Geuning : Ternyata

Tebih : jauh

Sakantena :sekalian

Kaembutan : keingetan

Saalit : Sedikit

Ngarépotkeun : Merepotkan, menyusahkan

Moal : Tidak akan

Lami : lama

Kabujeng : keburu

Nya : Ya

Permios : permisi

Nya atos wae... Mung sakitu, hatur nuhun :)

0 Comments

Post a Comment

Silakan tambahkan komentar Anda